KPT banner

Et nyt samarbejde på tværs af kommune og frivillige ser snart dagens lys. Skive kommune, foreningen Kultur På Tværs og Venligboerne “Skive og omegn” vil fra 1.11. og fremadrettet lave en fælles indsats for at skabe den bedst mulige integration fra en flygtnings ankomst allerede på dag 1.

Per B. Jeppesen fra Skive Kommune udtaler: ”Danmark og Skive kommune er i fuld gang med at få lavet en succesfuld integration for de flygtninge, der har fået asyl i Danmark. Vi tilbyder allerede nu en permanent bolig til den enkelte flygtning ved ankomsten, og vi indleder sprog- og praktiktilbud så hurtigt som muligt - og endelig forsøger vi efter bedste evne at få vores nye borgere i gang med at være aktive borgere i Skive Kommune.

Men et godt og omfattende kommunalt tilbud kan ikke stå alene. Vi er overbevist om at et koordineret samarbejde mellem Skive Kommune og lokale frivillige borgere kan hjælpe med til at nyankommne flygtninge hurtigere sluses ind i lokalsamfundet.

Vi har i forvejen en række frivillige mentorer, der løser mange opgaver i et samarbejde med kommunen, og i takt med at vi får flere og flere boligplaceret i byer udenfor Skive Kommune, er det hensigten at få etableret velkomstgrupper i den enkelte by. Med det nye samarbejde med Venligboerne og Kultur på Tværs er det vort håb, at vi på sigt kan have en besøgsven til hver enkelt flygtning i Skive Kommune” slutter Per B. Jeppesen.

Det påbegyndte samarbejde indebærer, at en ny flygtning i Skive Kommune allerede i løbet af de første dage mødes med en frivillig dansker samt en person, der taler samme sprog som flygtningen selv. Kommunen informerer de frivillige når de praktiske og lovmæssige betingelser er på plads og en fast adresse er oprettet. Formålet med initiativet er bl.a. at give flygtningene en tryghedsfølelse samt at signalere, at der er konkret opbakning til at give dem en uformel introduktion til det samfund, som de nu er blevet en del af, samt et netværk, der kan hjælpe med praktiske problemer.

Bjarke S. Rasmussen fra venligboerne Skive og omegn udtaler: ”Alle kan forestille sig hvordan det må være at sidde i en ny by uden netværk og uden at kunne tale befolkningens sprog. Den indsats vi nu introducerer, vil forhåbentlig give de nyankommne borgere en lettere start på tilværelsen”.

Bliver der knyttet bånd allerede på et tidligt tidspunkt, så kan mulige misforståelser undgås, og tiden bruges mere konstruktivt til at finde sig tilrette i det nye lokalsamfund.

Stig Seidenfaden fra foreningen Kultur på Tværs siger: “Vi har som forening eksisteret i Skive i 15 år og i den tid set mange eksempler på hvad det kan betyder for at en vellykket integration finder sted, når der er nogle rammer for at danskere og mennesker fra andre kulturer kan mødes. Meget ofte er disse kontakter blevet til regulære venskaber og skabt glæde for alle parter, men ikke mindst opfyldt nogle integrationsmæssige behov hos flygtningene ”.

Stig fortsætter: ”Kultur på Tværs kan via sit netværk trække på ressourcer fra Dansk Flygtningehjælp og derved sikre, at ingen frivillige borgere, der har lyst til at gøre en forskel for at integrere vore flygtninge, kommer til at stå alene. Det nyetablerede samarbejde gør nemlig, at der nu er hjælp at hente fra Skive Kommune, frivillige og en professionel hjælpeorganisation”.

De tre parter håber, at endnu flere lokale kræfter vil støtte op om projektet, så de sammen kan løfte den opgave der er opstået pga. krig og konflikter ude i verdenen. Stig Seidenfaden tilføjer: ”Det siger sig selv, at jo flere der støtter op og hjælper til desto større er chancerne også for at en meningsfuld integration vil finde sted. Fordelene er talrige: Der knyttes venskaber, nedbrydes fordomme, den kulturelle forståelse øges og især stimuleres og understøttes integrationen af kommunens nye borgere til glæde for alle parter – og ikke mindst kommunens økonomi og ressourceforbrug på den lange bane”.

Bjarke S. Rasmussen fra venligboerne Skive og omegn siger: “Vi møder jo aktive folk med karriere og stor lyst til at arbejde, der ufrivilligt er blevet flygtninge og placeret på sidelinjen, dem skal vi have gjort til aktive borgere med nye jobs og ny karrierer. Det er vores mål, og det giver en god samfundsøkonomi”.

Stig Seidenfaden fra Kultur på tværs udtaler: “Vi efterlyser personer, der har lyst til at være samtaletrænere, lektiehjælpere, besøgsvenner, kontaktfamilier mm. Alle mennesker er i besiddelse af færdigheder og egenskaber der kan bruges positivt i en integrationssammenhæng. Vi er alle forskellige, og det er flygtninge også. Vi foreslår at du møder op i vores ”Kultur- og SamtaleCafé” på Skive Bibliotek om onsdagen hvor vi taler sammen på livet løs og sideløbende løser hverdagens udfordringer og hjælper med de evner, vi nu er i besiddelse af, Så køn og alder er underordnet - man bliver aldrig for gammel til at lære fra sig”.

Bjarke S. Rasmussen fra venligboerne udtaler: “Styrken ved at være venligboer er at det kun er så forpligtende, som du selv gør det til. Har du femten minutter eller en time eller er du kun praktisk backup, så tager vi med kys hånd imod det, du byder ind med. En mulighed er evt. også, at du kommer med i vores gruppe på Facebook og derigennem følger med i aktiviteterne.”

Today 1 Yesterday 2 Week 4 Month 4 All 309

Currently are 2 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions