KPT banner

REFERAT FRA KULTUR PÅ TVÆRS`

GENERALFORSAMLING d. 9. marts 2016.

Dagsorden ifølge vedtægter:

1                                         Valg af dirigent og referent

2                                         Koordinationsgruppens beretning

  1. Fastsættelse af kontingent
  2. Fremlæggelse af regnskab for 2015

5                                         Vedtagelse af budget for 2016

6                                         Indkomne forslag til vedtægtsændringer

7                                         Valg af medlemmer - Se nedenfor

8                                         Valg af revisor og revisorsuppleant

9                                         Diskussion af foreningens arbejde

10                                       Evt. – herunder forslag til kommende aktiviteter

Punkt 1

Stig bød velkommen til vores møde, et godt eksempel, for de ca. 25 fremmødte, på hvordan det danske demokrati også fungerer.

Jettes mand Villy Elmann Nielsen påtog sig jobbet som ordstyrer.

Punkt 2

Stig kom i sin beretning ind på historien bag foreningen Kultur på Tværs og det nye liv, som vore flygtninge og venligboere har tilført her det sidste år, med cafe, styregruppe,aktivitetsudvalg, lektiehjælp,besøgsordning, fællesspisninger,  kolonihaveprojekt, syklub for somaliske kvinder,og ungdomsgruppe i både Skive og Breum. Samarbejde med kommunen og Krabbesholm højskole er blevet etableret.

Mange har hjulpet med møbler, tøj og cykler og taget ansvar for indsamling og fordeling.

Forskellige har deltaget i møder og kurser under Dansk Flygtningehjælp.

Integrationsprisen blev uddelt for 16. år i træk.

Vi kunne alle tilslutte os formandens beretning fra koordinationsudvalget med applaus.....

Punkt 3

Kontingentet blev fastsat til 75 kr. for danskere og 40 kr. for pensionister og flygtninge.

Punkt 4

Jeff gennemgik regnskabet, som lige nøjagtig ballancerer med et lille overskud. Jette har været behjælpelig med at få styr på posteringerne og generalforsamlingen kunne godkende regnskabet.

Punkt 5

Jette fremlagde forslag til budget for 2016, hvor vi, sammenholdt med regnskabet 2015, regner med en forøget omsætning, da vi har lidt penge tilbage på bankkontoen.

Vi satser på en større kontingent andel ved systematisk opkrævning og søger fortsat fonde til færdiggørelse af kolonihaveprojektet og  igangsættelse af nye aktiviteter. Ved gennemgangen flyttede vi lidt rundt på prioriteterne, sådan at der bliver lidt elastik i budgettet til nye tiltag.

Punkt 6

Et indkommet forslag om at forøge bestyrelsen fra 5 til 7 personer, blev vedtaget.

Punkt 7

Jeff har valgt at trække sig. Stig og David blev valgt for 2 år sidste år og fortsætter.

Nyvalgte i bestyrelsen er : Jette May Nielsen, Safia, Faris, Ismael og Bjarke.

Sherwan og Hans Ole er suppleanter.

 

Punkt 8

Anne Lis blev valgt til revisor.

Punkt 9 & 10

Under punkterne kom der mange ideer frem, nævnt i spredt orden …..

Bustur med bus fra Bustrup.  Arrangement på restaurant Borgen.

Madlavningskursus og fælles bord med madlækkerier til byen i samarbejde med sprogskolen !

Børnesange for børn, forældre og bedsteforældre i eget regi. Folkedans til dansk og etnisk musik.

Håndarbejdsklub for syriske og kurdiske kvinder.

International gudstjeneste med eritreagruppen som omdrejningspunkt til efteråret.

”Lær at cykle” kursus for kvinder. Cykelværksted og evt. butik/cafe .

Oprettelse af støtteforening for kultur og samtalecafeen. ( bidrag på 75-100 kr.) Evt. fast ansvarlige.

Støttearrangement i Skives ungdomshus ”Drivhuset”

BEMÆRK. Fremadrettet vil der forefindes udgiftsblanketter i vores skab i cafeen. Her påfører man dato, navn , arrangement samt kontonr. og vedhæfter billag så vil pengene for udlæg blive overført.

En meget glad formand kunne efter denne idérige og konstruktive aften afslutte mødet og i øvrigt bevidne som formand for Kultur på Tværs rigtigheden af, at Jette Elmann Nielsen fremadrettet er ny kasserer i Kultur på Tværs ifm denne generalforsamling.

Referent. Elisabeth Clemmensen.

Today 2 Yesterday 2 Week 5 Month 5 All 310

Currently are 2 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions