KPT banner

Rigtig mange, omkring 30 personer deltog onsdag 21. Marts i fællesspisning og efterfølgende generalforsamling.
Villy dirigerede og Elisabeth C refererede mødet.

Jeppe kunne fortælle om de mange positive og succesrige aktiviteter som udspringer fra vores velbesøgte onsdags cafe og kultur på tværs.
Lektiecafeen mandag kører videre indtil sommerferien, og derefter må vi revidere behovet. Fremtiden for venlighaven er ikke afklaret, men Hans Ole er stadig ankermand indtil videre. Cykelværkstedet i Østergade hver anden lørdag fortsætter . Per vil spørge sig for hos brugerne, om tidspunktet evt skal ændres.
Vi har fået bevilget en ny portion penge fra dansk flygtningehjælp til madklubben på åkjærsskolen og et sommerfest arrangement med fællesspisning i kolonihaven senere i år.

Syklubben har pt 6 danske damer og 10 kursister tilknyttet og lover at lave en udstilling af deres arbejde.
Der blev også arrangeret bustur i det forløbne år og kommunen har bevilget 3 busture i Sommerperioden med Anette fra biblioteket som mellemmand.
Det var et stort chok for alle at vi så pludselig skulle miste Stig i eftersommeren, men det har også rykket os sammen og ikke stoppet det gode arbejde i kultur på tværs.
Der blev samlet ind til en stor Varde, som nu står i thorshammer og vi valgte at tildele Stig integrationsprisen posthumt ved vores julearrangement på Møllegården. Den lille Varde vil senere blive opsat på Stigs grav til minde.

Jette kunne fremlægge et smukt regnskab med et pænt overskud, da vi ikke helt i 2017 kunne udnytte de tilskud vi har søgt og fået fra diverse fonde og puljer, blandt andet pga den våde sommer i kolonihaven. Der vil så være lidt flere penge at arbejde med her i det nye år.

Dette fremgik også af vores budget . Vi har fået tilsagn om 2000 fra Hjem&Fix til beklædning af toiletskuret og har en stående bevilling på 15000 fra bustrup fonden som kan bruges til etablering af sommerfaciliteter for cykelværksted med afskærmning og opgradering af vores tilbygning til kolonihavehuset.
Bestyrelsen har prioriteret at give 2000 kr til syklubben og 2000 kr til cykelværkstedet, så alle cykler kan monteres fuldt lovlige og funktionsdygtige og overtages for et symbolsk beløb.

Endvidere er der som noget nyt afsat tilskud til frivillige med kørsel.

Generalforsamlingen besluttede at sætte kontingentet til 75 kr for alle her fra 2018, da flere har efterlyst lige værdighed og samme betingelser .
Vi er i øjeblikket knap 70 medlemmer.

Et forslag om firmakontingent, vil bestyrelsen arbejde videre med. Det er altid tilladt at støtte med mere end det vedtagne kontingent........

Ismail og Bjarke ville gerne genvælges til bestyrelsen og Niels og Elisabeth C fortsætter som suppleanter.

Under eventuelt efterlyste flere reklame for kultur og samtalecafeen.
Der vil blive arbejdet på at få en omtale med i skive Update og et fremstød på bibliotekets hjemmeside. Endvidere flere opslag relevante steder på sprogskole og sundhedscenter.

Susanne , som arbejder i sundhedshuset efterlyste muligheder for hjælp til borgere som de må slippe i deres system. Bestyrelsen vil gerne formidle frivillig hjælp .
Alle syntes at Abdallas forslag om at genoptage et samarbejde med drivhuset omkring vores unge vil være en god ide.
Der arbejdes på at få et projekt op at stå på sundhedscenteret omkring sund ernæring og madlavning, hvor der også vil blive brug for frivillige.
I efteråret søsætter biblioteket et projekt “ fortælle forældre” for vore nytilkomne familier med børn, hvor vi også er inviteret med.
Der blev nedsat en lille styregruppe for de kommende busture til sommer bestående af Anette ( biblioteket) Jeppe , Sarah og Elisabeth .
Sluttelig en Tak til alle for godt fremmøde, ro og orden.

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Jeppe som formand, Bjarke som næstformand og Per Hald som kassemester.

Today 2 Yesterday 2 Week 5 Month 5 All 310

Currently are one guest and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions